Často kladené otázky#1 Čo funguje a nefunguje pri marketingových SMS správach?

Funguje: zľavym akčné ponuky či bonusy s limitovanou platnosťou
Nefunguje: informácie bez pridanej hodnoty a zložitý postup k cielu#2 Ako často posielať marketingové SMS?

Doporučujeme s klientmi komunikovať 1x – 2x za mesiac.#3 Sú cenníkove ceny pevné?

V prípade, že plánujete veľké rozoslanie (100 000 SMS+), neváhajte nás kontaktovať.#4 Čo robiť v prípade, že nemám vlastnú databázu?

K dispozícii máme vlastné databázy s užívateľmi, ktorí súhlasili so zasielaním reklamných ponúk.

SMS marketing umožňuje rýchlo, jednoducho a ekonomicky realizovať reklamnú kampaň, zvýšiť predaj a povedomie o značke pre takmer akúkoľvek činnosť. V súčasnej dobe viac a viac spoločností začína využívať SMS marketing ako efektívnu metódu priameho marketingu. Pomocou reklamných SMS, alebo Short Message Service, možno cielene posielať krátke reklamné texty alebo odkazy a kódy. Moderné technológie zabezpečia spoľahlivé doručenie reklamy užívateľom. Väčšina ľudí nosí telefón stále pri sebe, čo prináša priestor na realizáciu časovo citlivých kampaní. SMS marketing pridáva interaktivitu do reklamných riešení, vzbudzuje v užívateľovi pocit individuálneho prístupu a samozrejme dokáže prilákať nových zákazníkov.

Ak máte o služby záujem, kontaktujte nás na marketing@smsnotify.sk