Prečo si nás vybrať


  • cenovo prístupný marketing s vysokou návratnosťou investície
  • možnosť zacieliť SMS kampaň na určitú skupinu ľudí podľa veku, bydliska či pohlavia
  • možnosť odoslania správy celoplošne viac ako 300.000 príjemcom
  • personalizácia SMSky oslovením po mene („Dobrý deň, pani Janka...“)
  • čas doručenia určujete vy, SMS dorazí okamžite (vhodné pre časovo obmedzené ponuky)
  • možnosť odoslať ľubovoľný textový či multimediálny obsah (ako SMS či MMS)
  • vďaka reportingu o odoslaní / doručení SMSiek vždy viete, koľkí správu dostali
  • každý kontakt v našej databáze súhlasil s doručovaním reklamných správ

 

Možnosti vašej kampaneMultimediálna SMSSMS s linkomKlasická SMS 

Počet čísel v daných krajoch


Ak máte o služby záujem, kontaktujte nás na marketing@smsnotify.sk